Astrologija i znanost

Astrologija i znanost

Astrologija i znanost

Tijekom vremena mnogi su se poznati znanstvenici bavili pitanjima astrologije kao recimo Galileo Galilei, Kepler ili Francis Bacon. Astrologija je bila puno više zastupljenija i raširenija, dok je horoskop bio privilegija većinom viših društvenih slojeva. U vremena rada Francisa Bacona dolazi do znanstvene revolucije jer je došlo do prakse da se znanstvene metode i zaključci moraju potvrditi sustavnima provođenjem pokusa, bilo je potrebno stvoriti konkretan i opipljiv dokaz koji će potvrditi neku znanstvenu tvrdnju.

Vrlo brzo nakon toga su se astrologija i astronomija počele razilaziti jer u astrologiji ne postoje opipljivi dokazi. Tako je astronomija postala znanost koja pronalazi, mjeri i imenuje nebeska tijela, dok su astrologiju počeli smatrati vražjim djelom i postala je sve manje popularna u širim krugovima. Kao posljedica toga od astrologa se zahtijeva da odustanu od međusobnog utjecaja planeta jer na taj način narušavaju nepoznanicu o nastanku svijeta, nastanku zemlje i neba.

Proces odvajanja astrologija od znanosti je trajao od 15. do 19. stoljeća kada se prvo Crkva odriče astrologije kao znanosti, a zatim Newton na društvenoj razini pomoću svojih znanstvenih dokaza osporava astrologiju. U to se vrijeme astrologija prvenstveno prikazivala kao praznovjerje zbog nedokazivosti gravitacijskog utjecaja kao poznate sile.

Danas se u velikom dijelu populacije astrologija ne smatra znanstvenom disciplinom upravo zbog tog nedostatka opipljivih dokaza koji idu u prilog određenim tvrdnjama. Ipak, postoje mnoge tvrdnje i događaji iz drugih znanstvenih disciplina koji se ne mogu dokazati ili objasniti, ali oni se opisuju kao znanstveni fenomeni i kao takvi su opće prihvaćeni. Astrolozi žele da se razlikuje teoretska astrologija od astrologije koja se koristi u komercijalne svrhe ostvarenja profita putem telefonskih linija i sličnih metoda. Problem je što većina ljudi danas astrologiju i tarot povezuje sa medijima, njihovom komercijalizacijom i kao oblik brze zarade na račun naivnih i praznovjernih ljudi.

Praznovjerje je nerazdvojni dio svake religije, pa je miješanje religije i astrologije ili horoskopa nemoguće spriječiti. Praznovjerje je svojevrstan dodatak religiji koji se susreće više-manje svuda u svijetu, a teorijski mu se temelj daje magija i njezina posebna ideologija. U povijesti se često događalo da pojedine religije gube svoje sljedbenike, a posljedice su takve da se religija svede samo na nekoliko obrade i njegove učinke. Ipak, praznovjerje ne mora uvijek biti samo ostatak poganskih religija, a to je bio slučaj i u kršćanstvu, gdje praznovjerje nerijetko postaje potpuno novi sakralni proizvodi.

         
Ocjena: 4.8 / 5 (446 ocjena)