Kako koristiti tarot karte

Kako koristiti tarot kartePrilikom kupovina tarot karata preporuča se uzimanje špila od 78 karata jer je to klasičan snop i sadrži sve potrebne elemente za potpuno proricanje. Špil je najbolje odabrati na način da promotrimo slike, zaključimo koje nam se najviše sviđaju, s kojima se osjećamo najugodnije raditi i čija nam energija najbolje odgovara. Nakon što se odlučimo za određeni špil karata i počnemo raditi s njime, bitno je da ga koristimo što više i da provodimo u radu s njim što više vremena. Potrebno ga je dobro proučiti i razgledavati svaku pojedinu kartu, čitati tumačenja koja su vezana uz pojedinu kartu, a mnogi smatraju da je prije prve upotrebe tarot karte poželjno energetski pročistiti.

Prije proricanja potrebno je postaviti precizno pitanje osobi koja želi saznati neki budući događaj, a pitanje je potrebno preformulirati tako da bude sasvim jasno što se traži zbog preciznijeg odgovora. U protivnom dobiveni odgovor može biti nerazumljivi ili potpuno netočan. Ukoliko se nerazumljivi odgovori neprestano ponavljaju čak i kada je pitanje ispravno postavljeno, proricanje treba prekinuti i odgoditi za neki drugi dan. Kako bi se dobio potpuni odgovor preporuča se korištenje više različitih metoda na jednom pitanju. Također, vrlo je važno da se prilikom formuliranja pitanja ona ne postavljaju u negativnom kontekstu.

Prilikom samog proricanja tarot karte se uvijek slažu naličjem okrenute prema tarot majstoru. Tek kada su sve izvučene karte za proricanje poslagane ispred tarot majstora, tarot karte se jedna po jedna okreću na svoja lica i proricanje zapravo počinje. Karte se uvijek okreću slijeva na desno, a u nekim metodama se može dogoditi da jedna ili dvije karte moraju biti složene poprečno. U tom se slučaju smatra da je dno karte na lijevoj, a vrh karte na desnoj strani.

Određene metode zahtijevaju svoj način miješanja, tj. miješanje bude određeno brojem ponavljanja i dijeljenja karata u kupove, dok se kod većine metoda miješanju ne posvećuje prevelika pažnja. Najbolje je odabrati vlastiti način miješanja koji nam najbolje odgovara i njega uvijek koristiti. Prema tradicionalnom načinu, karte se miješaju na način da se od špila napravi tri kupa, njihova veličina nije bitna, spoje se ponovno i potom izvlače karte.

Kada se proriče nekoj drugoj osobi, tarot majstor osobno miješa karte u špilu, ali kupove i njihovo preokretanje radi osoba kojoj se proriče ili je dovoljno da osoba samo kaže tarot majstoru kada da stane s miješanjem.

Bacati tarot se može na mnogo različitih načina, a bitno je samo prepoznati i koristi onaj koji individualno nama odgovara. Ne postoji pravilo da se tarot mora bacati na ovaj ili onaj način, bitno je samo imati svoj mir, tišinu i dobro se skoncentrirati na ono što želimo proricati. Prilikom miješanja karata nije potrebno okretati ih naopako, nego svaka karta treba biti uspravna jer imaju vrlo bogato značenje, a jezik tarota je sasvim cjelovit i samim time nije potrebno izvrtati tarot karte.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (220 ocjena)